Video Aspect Ratio: 16:9
VERBIND JEZELF MET HET VERHAAL DAT GROTER IS DAN JIJZELF!

Jij wilt impact maken en weet dat dat verder reikt dan het bereiken van jouw individuele doelen. Jij wilt niet alleen een purpose hebben, maar je purpose LEVEN. Zodat jij échte verandering in de wereld kan bewerkstelligen.


Heb jij de juiste mensen om je heen die jou dichter bij het verhaal brengen dat groter is dan jezelf? En zo ja, benut jij de kwaliteiten, het netwerk, de kennis en de ervaringen van die mensen al maximaal? Om je bewust te worden van hoe jouw individuele purpose, bijdraagt aan het grotere geheel, zal je een inspirerende omgeving die jou steunt, confronteert en jou dieper laat zakken in daar waar het écht om gaat, hard nodig hebben.


Cheer & Lead biedt jou het platform en de tools om jou te verbinden met de mensen van wie jij áán gaat. Zodat je weer heel helder krijgt wat de essentie is van wat jij doet en wie jij bent, en je zo de juiste stappen kunt zetten om bij te dragen aan dat wat jij belangrijk vindt. 

MAstermind Cheer & Lead

MASTERMIND XL


LEEF JIJ JE ZUIVERE PURPOSE?

Je kunt een heldere purpose of missie hebben, maar dat wil niet zeggen dat jij vanuit je purpose leeft, je business leidt of je omgeving managed. Vanuit purpose leven gaat verder dan vanuit jouw persoonlijke missie doelen stellen en gerichte stappen zetten. Het vraagt om een diepgaandere verschuiving in perspectief. Purpose ontstaat in het bewust-ZIJN: in de ervaring van het in verbinding zijn met alles om je heen.  Het vraagt oprechte aandacht en bewustwording van dat wat jouw omgeving jou kan leren. En het vraagt van jou bewuster keuzes te maken in waar je energie en focus naartoe gaat.


In 7 dagen, 7 lagen


Your vision

YOUR WANDERINGS...

Jij wilt échte impact maken. In deze dynamische tijden vereist dat constante reflectie: hoe ziet de toekomst die ik voor me zie er uit? Wie ben ik in dat beeld? Wat is mijn plek in het grotere geheel? En hoe draagt hetgeen wat ik nu aan het doen ben bij? Maar ook: wat zijn de consequenties van wat ik nu aan het doen ben, en welke verantwoordelijkheid heb ik dan te pakken? 


Jij wilt de ruimte voelen om jezelf continu te herontdekken en stappen te zetten die daadwérkelijk bijdragen aan dat wat jij belangrijk vindt. Werken binnen de huidige systemen past daar niet bij. Jij wilt nieuwe structuren bouwen, maar weet nog niet hoe. Jij wilt volledig leren vertrouwen op jezelf, op je eigen kunnen en professionaliteit. Stappen zetten vanuit je volledig mens-zijn, in plaats van vanuit een specifieke rol binnen vaste kaders.  

Jouw toekomstbeeld

OUR VISION...

Wij geloven in de kracht van verbinding. Verbinding met jezelf, en met anderen. Elke dag heb jij tientallen ervaringen en interacties, spreek je mensen, lees je artikelen, hoor je nieuws, komt er van alles op je feed voorbij, en zijn er momenten van stilte en rust. Vaak staan we niet zo lang stil bij deze momenten. We gaan weer net zo makkelijk door naar het volgende punt op de agenda.... 


Als je echter bewust gaat reflecteren op de informatie die je op die momenten ontvangt, en eens stil gaat staan bij wat er in jou getriggerd wordt op het moment dat je een bepaalde Instagram post voorbij ziet komen, of iemand jou vertelt over met welk probleem hij struggelt, dan worden deze momenten waardevolle informatie voor jou! Daarom vinden wij het belangrijk om heel bewust WAARDEVOLLE momenten van verbinding te creëren. Zodat je je  bewustzijn en lerend vermogen op een structurele manier inbedt in je eigen manier van werken en leven. 

Our world

IMAGINE YOUR FUTURE...

Het onbewuste bewust maken, zowel in jezelf als in je omgeving,  is inmiddels een natuurlijke kwaliteit van jou. Je hebt een natuurlijke focus op verandering en een vaardigheden-set in jezelf ontwikkelt, die je ieder moment kunt aanspreken zonder dat je er bewust voor hoeft te leren. Jij kunt inmiddels volledig varen op je intuïtie, waardoor je van nature tot geïnspireerde actie komt. 


Hierdoor ben jij de persoon die échte verandering creëert en continu vanuit inspiratie, fun en luchtigheid jezelf én je omgeving in beweging weet te zetten. Jij bent niet bang om  de status quo aan te vechten. Doordat je jezelf continu raakbaar opstelt, en de échte gesprekken voert, inspireer je anderen om ook op nieuwe manieren naar de toekomst te kijken. Niet omdat je het hen vertelt, maar omdat je het LEEFT.